1. Tên gọi của Trung tâm

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

- Tên tiếng Anh: Center for employment consultancy and students support.

2. Vị trí của trung tâm: Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh và được phép sử dụng con dấu của Trường trong những giao dịch đòi hỏi phải sử dụng con dấu của Trường (Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh xem xét quyết định).

3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

3.1. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm gồm có: Ban giám đốc: Giám đốc và Phó giám đốc; và các bộ phận chức năng.

Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành và chịu trách nhiệu về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

Phó giám đốc: Giúp việc cho giám đốc, thực hiện các phần việc do Giám đốc phân công.

          Nhân viên trung tâm hoạt động theo sự điều hành của Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao và các hoạt động khác khi được nhà trường giao.

          Phân công công việc

          - Tổ tư vấn và hỗ trợ sinh viên: 02 người. Nhân sự: gồm có Giám đốc và 01 nhân viên.

          - Tổ quan hệ đối ngoại và giới thiệu việc làm: 02 người. Nhân sự: gồm có Phó giám đốc và 01 nhân viên.

          - Nhân viên tài chính, quỹ và văn phòng: 01 người.

Mô tả sơ đồ cơ cấu tổ chức

3.2. Hoạt động của Trung tâm

3.2.1. Hoạt động tư vấn

- Tư vấn, hỗ trợ về tâm lý: tư vấn tình bạn, tình yêu, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên...Phối hợp với các nhà tâm lý học, bác sỹ tâm lý để tư vấn chữa trị cho các sinh viên trải qua nhiều vấn đề về tâm sinh lý.

- Tư vấn, hỗ trợ về học tập, nghiên cứu khoa học: tư vấn về phương pháp học bậc đại học, tư vấn về thi, tư vấn về văn hóa học đường, về chọn đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài tốt nghiệp, tư vấn về học bổng, về du học...

- Tư vấn, hỗ trợ về ngành nghề, điều kiện sống: tư vấn tuyển sinh chọn nghề, chọn ngành, tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp, về nhà trọ...

- Tư vấn, hỗ trợ về rèn luyện, giải trí, sức khỏe: tư vấn về luyện tập thể thao, về tiếp cận dịch vụ Internet...Phối hợp với các tổ chức làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe để có những can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp bất ổn về sức khỏe, tinh thần.

3.2.2. Hoạt động kết nối doanh nghiệp

- Quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhà trường tới các doanh nghiệp và tổ chức.

- Giúp sinh viên tìm hiểu thêm về công nghệ mới, hiện đại của các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Giúp sinh viên và doanh nghiệp trao đổi nhằm nắm bắt thông tin lẫn nhau. Sinh viên sẽ nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể “đặt hàng” hay tuyển những sinh viên xuất sắc ngay khi chưa tốt nghiệp.

- Trao đổi trực tiếp với các đại diện doanh nghiệp về các kiến thức và kỹ năng mà doanh nghiệp cần khi tuyển dụng, bên cạnh đó các doanh nghiệp chia sẻ, cung cấp, giải đáp cho sinh viên các thông tin cũng như thắc mắc liên quan đến các hoạt động tại doanh nghiệp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chuyến sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp; cùng phối hợp thực hiện đề tài/dự án nghiên cứu, tiếp nhận sinh viên sang thực tập tại doanh nghiệp. Phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tiễn của sự phát triển nguồn nhân lực. Phối hợp với doanh nghiệp và các tổ chức, cơ quan tuyển dụng sinh viên vào làm việc.

- Phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng sinh viên ra trường để đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Quảng bá hoạt động của Hội và doanh nghiệp, đưa hình ảnh của Hội và doanh nghiệp đến với sinh viên, giúp sinh viên có thêm cơ hội trong việc tìm kiếm việc làm khi ra trường.

3.2.3. Hoạt động giới thiệu việc làm

- Hỗ trợ sinh viên trong việc khảo sát và đưa ra quyết định về việc làm.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm cho sinh viên.

- Chịu trách nhiệm như một ngân hàng việc làm đối với sinh viên thuộc các khối ngành của nhà trường đào tạo phù hợp đối với trong nước và cả ở nước ngoài.

- Sắp xếp các việc làm bán thời gian cho sinh viên.

- Đưa ra những tư vấn về chuyên môn cũng như hỗ trợ các cơ sở vật chất để các nhà tuyển dụng có thể tiếp cận với sinh viên.

- Kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng

- Hỗ trợ các cựu sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm mới.

- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Định hướng cho sinh viên về tình hình hiện tại cũng như nhu cầu, xu hướng và cơ hội việc làm trong tương lai.

- Tăng cường mối quan hệ giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng, tổ chức các buổi giao lưu chia xẻ kinh nghiệm cho sinh viên.

- Hỗ trợ cho sinh viên các cơ hội học tập kinh nghiệm chuyên nghiệp quốc tế.

- Duy trì mối quan hệ giữa sinh viên với cựu sinh viên, thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu chia xẻ kinh nghiệm.

3.2.4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ

- Hỗ trợ sinh viên gỡ bỏ rào cản về tài chính, hỗ trợ sinh viên các khoản phí trong học tập.

- Hỗ trợ sinh viên học tập những phương pháp mới hiệu quả hơn trong việc vượt qua căng thẳng, áp lực, tuyệt vọng, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột với các vấn đề cá nhân, quản lý cuộc sống.

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình chuyển từ cấp học phổ thông lên đại học.

- Tư vấn, hỗ trợ, tìm kiếm các nguồn tài trợ hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Xây dựng và quản lý các quỹ học bổng và những nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên từ các nguồn thu khác cũng như các tổ chức phí lợi nhuận.

- Tiến hành nghiên cứu về nhu cầu của sinh viên và cung cấp các phương thức quản lý tài chính, chi tiêu của sinh viên để giúp các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có sự chi tiêu hợp lý.

- Cung cấp nơi ăn chốn ở đảm bảo an toàn thoải mái cho sinh viên.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm và hỗ trợ các sinh viên ở trọ đảm bảo ản toàn và có điều kiện học tập.

- Hỗ trợ sinh viên việc làm thêm - gia sư, đào tạo và cấp giấy phép lái xe các loại,  thẻ ATM và cách vay, cách trả vốn tín dụng học tập, khóa học - kỹ năng, tổ chức tour tham quan doanh nghiệp, kiến tập, thực tập…

- Các dịch vụ khác liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng và dịch vụ cho sinh viên dân tộc thiểu số, các dịch vụ cho du học sinh, các dịch vụ về y tế cho sinh viên, dịch vụ tư vấn pháp lý, chính sách cho sinh viên.

3.2.5. Hoạt động tổ chức sự kiện

- Tổ chức các hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội nghề nghiệp giữa các doanh nghiệp và sinh viên.

- Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện thường niên cho sinh viên: hội thảo doanh nghiệp - sinh viên; hội chợ việc làm cho sinh viên, tổ chức các sự kiện tại các doanh nghiệp có sự tham gia của sinh viên nhằm nâng cao các kỹ năng cho sinh viên…

- Phối hợp với các doanh nghiệp, nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho sinh viên và các hoạt động khác khi được nhà trường giao.

2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh