Sáng ngày 28/5/2017, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ sinh viên phối hợp cùng phòng Công tác Học sinh - sinh viên tổ chức Diễn đàn sinh viên với khởi nghiệp kết hợp phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp sinh viên khoá cuối ra trường năm 2017 của Trường Đại học Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự chương trình 

Trong buổi làm việc các doanh nghiệp đã có một cuộc trò chuyện cởi mở với tất cả các bạn sinh viên xoay quanh các vấn đề việc làm ngay sau khi ra trường cũng truyền đạt các kinh nghiệm nghề nghiệp và các dự án khởi nghiệp. Cuối chương trình các doanh nghiệp tiến hành trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng sinh viên và có những đánh giá tích cực về chất lượng đào tạo của nhà trường. Sinh viên Khoá 6 được đánh giá có phong thái công sở, suy nghĩ tích cực, chủ động, kĩ năng phỏng vấn tốt, nhất là khoa Tiểu học-Mầm non, Khoa ngoại ngữ, lớp du lịch. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nhiều kĩ năng mềm, ngoại ngữ và tin học của các bạn còn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp với 154 ứng viên nổi bật lọt qua được vòng sơ tuyển. Mong rằng trong thời gian tới với những đổi mới tích cực về đào tạo tỉ lệ sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh ra trường có việc làm sẽ ngày càng cao.

Trường Mầm non quốc tế Ischool phỏng vấn tuyển dụng sinh viên  

Trường Mầm non quốc tế Viet-Sing phỏng vấn tuyển dụng sinh viên 

2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh