Đại hội công đoàn bộ phận CTHSSC-YTMT- DVHTSV nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra “thành công tốt đẹp” với kết quả bầu được ban chấp hành mới trẻ trung năng động.

    Được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Trường, vào lúc 14h ngày 28/8/2017, công đoàn bộ phận Công tác HSSV- YTMT- DVHTSV đã tiến hành đại hội với sự có mặt đầy đủ của các đoàn viên công đoàn do đồng chí Ngô Tất Đạt - chủ tịch công đoàn bộ phận điều hành. Về phía đại biểu có đồng chí Phạm Toan - Ủy viên ban chấp hành hành công đoàn trường tới dự và đóng góp ý kiến. Trong khuôn khổ đại hội đã thông qua báo cáo Hoạt động Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 3 đồng chí:

          - Đ/c: Đặng Thị Thanh Minh - Chủ tịch công đoàn

          - Đ/c: Nguyễn Thị Hải Lý - Phó chủ tịch công đoàn

          - Đ/c: Nguyễn Thị Thu - Ủy viên    

Đại hội đã diễn ra thành công, tốt đẹp và kết thúc vào hồi 16h30.

Thành viên công đoàn tham dự Đại hội 

Chủ tịch và thư ký đại hội 
2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh