Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng nhà trường đã  đánh giá báo cáo công việc trong 6 tháng của Trung tâm từ khi thành lập cũng như định hướng hoạt động cho trung tâm trong thời gian tới. 

Sáng ngày 20 tháng 01, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng nhà trường đã có buổi thăm hỏi và làm việc nhanh ngay tại trung tâm. Thay mặt trung tâm, giám đốc Thái Đình Hưng đã báo cáo ngắn gọn những công việc nổi bật trung tâm thực hiện được từ khi mới thành lập như: Kết nối chặt chẽ, có hiệu quả với hầu hết sinh viên về kênh thông tin việc làm cũng như tin tức, kĩ năng cho sinh viên qua phương tiện công nghệ thông tin; Bước đầu hình thành kết nối, hợp tác với 62 doanh nghiệp, các trường đại học, mầm non trong và ngoài tỉnh để tổ chức các hội nghị tư vấn tuyển dụng tạo việc làm, vị trí thực tập, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kĩ năng thực hành cũng như xin tài trợ nguồn học bổng. Từ khi thành lập trung tâm đã giới thiệu được cho 125 bạn sinh viên đi làm tại các doanh nghiệp với mức lương trung bình 3 triệu đồng đồng thời quản lý và tạo điều kiện cho hơn 100 bạn sinh viên làm bán thời gian được trau dồi kĩ năng và có thêm thu nhập ngay trong quá trình học với thu nhập bình quân 50 nghìn đồng/1 bạn/1 ngày. Trung tâm cũng đã tư vấn cung cấp các dịch vụ học bằng lái xe máy, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng và rèn luyện sức khỏe cho sinh viên. Đặc biệt, Trung tâm cũng đã liên hệ tốt với các doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và sẽ nhận làm vào làm việc nếu đáp ứng được yêu cầu. Bước đầu trung tâm đã thu hút được 16 suất học bổng trị giá 24 triệu đồng cho HSSV nhà trường cũng như liên hệ với VNPT lắp đặt 4 đường truyền Internet miễn phí trị giá 210 triệu đồng cho HSSV nhà trường. Cũng trong buổi làm việc, trung tâm cũng thảo luận góp ý kiến xây dựng cho nhà trường về công tác quảng bá tuyển sinh, đẩy mạnh thực hành và rèn luyện kỹ năng, trình độ ngoại ngữ cho sinh viên. Cuối buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận, đánh giá khách quan về quá trình hoạt động của trung tâm - những mặt thực hiện tốt và chưa tốt và có những định hướng hoạt động chiến lược cũng như nhiệm vụ mới cho trung tâm trong thời gian tới nhằm thể hiện tốt hơn vai trò định hướng chiến lược của nhà trường đó là đào tạo và rút ngắn thời gian đào tạo và gắn với hướng nghiệp. 

Anh Dep 8

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ chụp ảnh lưu niệm với trung tâm 

2018 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh