8 bạn sinh viên năng động tích cực tham gia chiến dịch bán hàng YOLO "You only live once" cùng Mobifone Hà Tĩnh.

Trong tháng 3 năm 2017, Trung tâm đã phối hợp với Công ty Mobifone chi nhánh Hà Tĩnh tạo điều kiện cho 8 bạn sinh viên tham gia làm cộng tác viên bán hàng theo chiến dịch YOLO với thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng. Đây là chiến dịch bán hàng cho giới trẻ phù hợp cho các bạn sinh viên đang học tập tại trường với thời gian tự do, thực hành kĩ năng giao tiếp, kĩ năng bán hàng, kĩ năng làm việc nhóm…, tạo phong thái năng động, tích cực, rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên.

2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh