Sáng ngày 13/5/2018, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị việc làm mời các doanh nghiệp doanh nghiệp trong tỉnh Hà Tĩnh về trao đổi, chia sẻ cho sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết sau khi ra trường. Đồng thời tổ chức phỏng vấn tuyển dụng.

   Đã có 13 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tuyển dụng với nhiều vị trí. Hàng trăm bạn Sinh viên tham gia ứng tuyển, trong đó có trên 100 bạn Sinh viên đã vượt qua vòng sơ loại.

2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh