PHIẾU CÂU HỎI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Ban tư vấn của Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ nhận các câu hỏi thắc mắc và trả lời sớm nhất tới các bạn học sinh theo thông tin liên lạc mà các bạn cung cấp.
 
 
 
Họ và tên*
(Bạn có thể dùng bí danh)
 
Sinh ngày*
VD: 01/01/1990
 
Thông tin liên lạc để giải đáp thắc mắc*
(Email, số điện thoại ...)
 
 
Chuyên mục cần giải đáp thắc mắc*
 
Nội dung câu hỏi*
 
2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh