Thông tin cụ thể như sau:

  1. Chương trình “Thực tập trải nghiệm thực tế tại Công ty TNHH Máy văn phòng Kyocera Việt Nam tại KCN Vsip Thủy Nguyên - Hải Phòng.
  • Thời gian: 3 tháng
  • Đợt 2 : (Từ ngày 5/6 – 5/8/2018 )                     
  • Số lượng: 100 sinh viên  ( Nam 50% - Nữ 50% )
  • Đối tượng: Sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng, Chế độ: Lương thực tập 4.600.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm tiền thêm giờ).
  • Trong đó lương cơ bản là 4.300.000VNĐ,
  • Chuyên cần 300.000/ tháng với điều kiện ko được đi muộn, về sớm hoặc nghỉ 1 buổi nào,

2. Lịch trình phối hợp

  • Gửi hồ sơ:    10h ngày 28.05.2018 
  • Đón Sinh viên: 8h ngày 04.06.2018

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:                                                                    

                 Phòng tuyển dụng Công ty IRE                                     

                 ĐT: 0225. 6596666   - 093693727

- Trung tâm Dịch vụ HTSV - Đại học Hà Tĩnh, phòng 106 KTX A3 Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên        

2019 Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh